రాష్ట్రంలో 2000 వేల కి పైగా ఉద్యోగాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్, రికార్డు అసిస్టెంట్, ఆఫీస్ సబ్ ఆర్డినేట్

రాష్ట్రంలో 2858 ఉద్యోగాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్.డిగ్రీ కాలేజీలో కాంట్రాక్ట్, ఔట్సోర్సింగ్ పద్ధతిన 2858 పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది.

పోస్టు పేరు వివరాలు
1. పోస్టుల ఖాళీలు 2858
2. ఉద్యోగ వివరాలు »లెక్చరర్స్-527
»గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ-1940
»స్టోర్ కీపర్- 40
»సీనియర్ అసిస్టెంట్ -50
»DEO-31
»ఆఫీస్ సబ్ ఆర్డినేట్ -157
»రికార్డు అసిస్టెంట్ -38
3. డిపార్ట్మెంట్ డిగ్రీ కళాశాల
4. పూర్తి వివరాలు అతి త్వరలో


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
2858
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
»లెక్చరర్స్-527
»గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ-1940
»స్టోర్ కీపర్- 40
»సీనియర్ అసిస్టెంట్ -50
»DEO-31
»ఆఫీస్ సబ్ ఆర్డినేట్ -157
»రికార్డు అసిస్టెంట్ -38
ఇందులో అధికంగా 527 లెక్చరర్స్, 1940 మంది గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ పోస్టులున్నవి. సీనియర్ అసిస్టెంట్29, డిఈఓ31, స్టోర్ కీపర్ 40, రికార్డర్ అసిస్టెంట్ 38, ఆఫీస్ సబార్డినేట్ 157 ఉద్యోగాలు ఉన్నవి.


=======================================

English Hindi Telugu