గ్రామీణ బ్యాంక్ లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల,అన్ని జిల్లాల వారికీ ఛాన్స్

గ్రామీణ బ్యాంక్ లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసారు.. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా 3 రకాల పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ ఉద్యోగాలకు సంబందించిన అర్హతలు,వయస్సు, ఖాళీలు,అప్లికేషన్ వివరాలు ఈ క్రింద తెలుపబడిన పేజీ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది.


»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
దరఖాస్తులు 01.06.2023 నుండి 21.06.2023


»»సెలక్షన్ విధానం :
ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు.


English Hindi Telugu