ఆంధ్రప్రదేశ్ లో డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ తో ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్, జిల్లాలో ఖాళీలు, మంచి ఛాన్స్,కాంపిటీషన్ తక్కువ

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసారు..ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ ఖాళీలకు సంబందించిన అర్హతలు,వయస్సు, ఖాళీలు,అప్లికేషన్ వివరాలు ఈ క్రింద తెలుపబడిన పేజీ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
01
»»పోస్టులు:
టీచింగ్ అసోసియేట్
»»అర్హతలు:
»»జీతం : రూ.49,500 +HRA పొందవచ్చు.
»»ఎంపిక :
»ఇంటర్వ్యూ ద్వారా
»»ఇంటర్వ్యూ తేదీ :
27.06.2023
»»ఇంటర్వ్యూ జరుగు ప్రదేశం :
అగ్రికల్చరల్ కాలేజీ
శ్రీకాకుళం


English Hindi Telugu