ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కొత్త జాబ్ నోటిఫికేషన్, జిల్లాలో ఖాళీలు, డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ & సెలక్షన్

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసారు.. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా 3 రకాల పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ ఉద్యోగాలకు సంబందించిన అర్హతలు,వయస్సు, ఖాళీలు,అప్లికేషన్ వివరాలు ఈ క్రింద తెలుపబడిన పేజీ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది.


SNO ఉద్యోగ వివరాలు
»»పోస్టుల ఖాళీలు :
03

ఉంటుంది.
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
»»»అర్హతలు :

»»ఎంపిక విధానం :ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా సెలక్షన్
»»»ముఖ్యమైన తేదీలు :»»ఇంటర్వ్యూ తేదీ :
07/06/2023
Time :10.30am

————————————————

English Hindi Telugu