ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల, జిల్లాలో ఖాళీలు, OFFICIAL NOTIFICATION

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసారు.. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ ఉద్యోగాలకు సంబందించిన అర్హతలు,వయస్సు, ఖాళీలు,అప్లికేషన్ వివరాలు ఈ క్రింద తెలుపబడిన పేజీ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
01
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
»ఫీజికల్ డైరెక్టర్
»»అర్హతలు :
M.P.Ed(మాస్టర్ అఫ్ ఫీజికల్ ఎడ్యుకేషన్ )
»»జీతం :33,000/-
»»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఇంటర్వ్యూ తేదీ :23 జూన్ 2023
సమయం :11am

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

English Hindi Telugu