ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్, జిల్లాలో ఖాళీలు, OFFICIAL NOTIFICATION

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా క్రింద తెలిపిన ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయబోతున్నారు. పోస్టులకు సంబంధించిన అర్హతలు, వయస్సు, పోస్టుల ఖాళీలు, క్లుప్తంగా ఇవ్వడం జరిగింది.ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ క్లిక్ నోటిఫికేషన్ చూడగలరు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ & కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన ఉద్యోగ సమాచారం ఈ వెబ్సైట్లో అందించడం జరుగుతుంది. ఈ సమాచారం మీకు నచ్చితే అందరికీ ఈ నోటిఫికేషన్ Link share చేయగలరు.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
07
»»ఉద్యోగ వివరాలు:
అసిస్టెంట్


»»వయస్సు :
42 సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళు Apply చేయవచ్చు
»»విద్య అర్హతలు :


»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
అప్లికేషన్ ప్రారంభం :21.07.2023
అప్లికేషన్ చివరి తేదీ :29.07.2023
»»అప్లికేషన్ పంపించ వలసిన అడ్రస్ :
పర్యవేక్షణ అధికారి
ప్రభుత్వ సామాన్య ఆసుపత్రి
కాకినాడ
ఆంధ్రప్రదేశ్English Hindi Telugu