ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల, జిల్లాలో ఖాళీలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసారు.. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ ఉద్యోగాలకు సంబందించిన అర్హతలు,వయస్సు, ఖాళీలు,అప్లికేషన్ వివరాలు ఈ క్రింద తెలుపబడిన పేజీ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
01
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
»టెక్నికల్ అసిస్టెంట్
»»»అర్హతలు :
డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ /Bsc ఇన్ లైఫ్ సైన్స్
»»జీతం :18,500/-
»»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఇంటర్వ్యూ తేదీ :28 జూన్ 2023
»»ఇంటర్వ్యూ జరుగు ప్రదేశం :
అసోసియేట్ అఫ్ డైరెక్టర్ అఫ్ రీసెర్చ్
రీసెర్చ్ అగ్రికల్చరల్ స్టేషన్
తిరుపతి

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

English Hindi Telugu