ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అంగన్వాడీ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్, జిల్లాలో ఖాళీలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసారు.. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ ఉద్యోగాలకు సంబందించిన అర్హతలు,వయస్సు, ఖాళీలు,అప్లికేషన్ వివరాలు ఈ క్రింద తెలుపబడిన పేజీ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది.


»»పోస్టుల ఖాళీలు :
34
»»»ఉద్యోగ వివరాలు :
» అంగన్వాడి కార్యకర్త
»»అంగన్వాడి సహాయకురాలు
»»»అర్హత :
10th క్లాస్ పాస్ అయ్యేసి ఉండాలి


English Hindi Telugu