ఆంధ్రప్రదేశ్ డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ తో ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్, జిల్లాలో ఖాళీలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ కోర్టు లో క్లర్క్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికెషన్ విడుదల చేసారు. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వివిధ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు..ఈ పోస్టులకి సంబందించిన అర్హతలు, వయస్సు, ఖాళీల వివరాలు ఈ క్రింద తెలుపబడిన పేజీ లో ఇవ్వడం జరిగింది.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

English Hindi Telugu