ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని జిల్లాలో ఉద్యోగ ఖాళీలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల, సొంత జిల్లా పోస్టింగ్

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికెషన్ విడుదల చేసారు. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వివిధ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు..ఈ పోస్టులకి సంబందించిన అర్హతలు, వయస్సు, ఖాళీల వివరాలు ఈ క్రింద తెలుపబడిన పేజీ లో ఇవ్వడం జరిగింది.


»పోస్టుల ఖాళీలు :
01
»»ఉద్యోగ వివరాలు :
» అబ్జర్వర్
»అర్హతలు :
ఇంటర్ పాస్ అయ్యేసి ఉండాలి.
కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం కలిగి ఉండాలి.
»ఎంపిక :
ఇంటర్వ్యూ
»»ముఖ్యమైన తేదీలు :
చివరి తేదీ జులై 19, 2023
సమయం :10:00am
అడ్రస్ :
క్రిషి విజ్ఞాన కేంద్రం
నెల్లూరు
ఆంధ్రప్రదేశ్


English Hindi Telugu